XDLError: ValidationError: “scheme” is not allowed.

Expo da terminale geldiniz ve expo start yazdınız. Bir de baktınız ki kırmızı harflerle bir hata var. Nedir bu???

Ah şu güncellemeler diyoruz. Ne işler açıyorlar başımıza.

Burda hızlıca harekete geçiyoruz.

Önce güncel node.js yi bilgisayara indirin kurun ve bilgisayarı projeyi yeniden başlatın.

Sonra da expo-cli yi güncelleyin. Terminalde yazın.

Npm install --global expo-cli

(not: burada expo yüklenirken bi duraksama var ise sizin internet hızınızın düşük olmasından kaynaklıdır. Expo gibi büyük ve hızlı yüklenen paketlerde yüksek hızda internet ister. İşyerinde iseniz öğle yemeği molaları internet kullanımı azalır ve size düşen hız artar. O zaman deneyin. Olur.)

Yeniden projenizi expo start komutuyla başlatın.

Hazır

Kolay gelsin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store