SOLID Yazılım Prensipleri

(S.O.L.I.D prensip başharflerinin kısaltması)

Solid yazılım geliştirmenin temel prensipleri anlamına gelmektedir. (İş başvurusu mülakatlarında soru gelen yerlerden biri olmaya başladı bu konu.)

5 prensipten oluşuyor. Özetleyelim. Detaylı olarak siz de incelersiniz.

  1. Single Resposibility Principle: Sınıfların özellikleri iyi tanımlanmalıdır. Bir sınıf yada fonksiyon yalnızca bir iş yapsın.
  2. Open-closed principle: Open derken bir sınıfa yeni davranışlar ekleyebilelim diyoruz. Closed derken de sınıfın temel özellikleri değişmesin diyoruz.
  3. Liskov Substitution Principle: Alt sınıflar(türetilen) üst sınıfların(türeyen) özelliklerini ve işlevlerini barındırsın. Ayrıca yeni özellikler de eklenebilsin.
  4. Interface Segration Principle: Her işin her sorumluluğum kendi arayüzü olsun. Bir amaç için bir arayüz olsun demektir.
  5. Dependcy Inversion Principle: Üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara bağımlı olmasın. (Soyutlama katmanları işin içine girsin.)Sınıflar arası bağımlılıklar olabildiğince az olsun.

Avantajlarından bazıları: anlaşılır kod yazmak, esnek ve güncellenebilir kod yazmak, karmaşadan kurtulmak vs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store