React Native Navigasyon Sayfalarımızı Yazmak

Konu hakkında özet bi fikrimiz olsun. Detaylı anlatım RN Navigasyon tutorial kısmında mevcut.

1-StackNavigator: Ana yığın navigasyonudur. Stacknavigator.js isimli sayfada yazılan ekranların tanımlaması ve navigate işlemlerinin yapılması gerekir. Yoksa sayfalar arası geçiş sağlanamaz.

2-TabNavigator: sayfanın alt kısmında görünen başlık-buton anlamına gelir. Genelde anasayfa ve iletişim butonlarını buraya ekleriz. TabNavigator.js isimli sayfada tanımları yaparız.

3-DrawerContent: Ekranın yan tarafından sürükle bırak şeklinde açılan çekmece yapısındaki başlıktır. Yada gezgin yapısı diyelim. Burada sayfalarımızın screen tanımı yapılır ve her sayfa bie screen anlamına gelir. Drawer başına logonuzu eklemek için drawercontent props yapısı kullanılır ve sidebar isimli yazılan sayfadan logo çekilir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store