Angular Sekme İşareti Değiştirme (Angular Shortcut Icons)

Angular sekme işareti için yeni ikon yada resim kullanma durumlarında çok kolay şekilde bunu yapabilirsiniz.

1- Öncelikle sayfa sekmesi resmi olarak neyi kullanacaksanız bunu 32*32 formatına dönüştürün. ben bunun için resizenow sitesinden faydalanıyorum.

2- assets/Images klasöründe favicon.png şeklinde resminizi ekleyin.

3- Angular projenizdeki favicon.ico olarak geçen resmi silin kafanız rahat olsun isterseniz. Silmeseniz de bişey olmaz.

4- angular.json kısmına gelin ve aşağıdaki gibi düzenleyin.

“assets”: [

“src/favicon.png”,

“src/assets” ],

şeklinde düzenleyin.

5- index.html ye gelin ve aşağıdaki gibi kendi proje yapınıza göre düzenleyin. angular harflerin büyük yada küçük olmasına duyarlıdır.

<link rel=”icon” type=”image/x-icon” href=”assets/Images/favicon.png”>

6- Anasayfanıza gelin ve ctrl + f5 tuşlarına bir kaç kez basın sayfa yenilensin ve yeni ikonunuz kullanılmaya başlansın.

not: eğer uygun resim yüklenmedi ise yada href kısmı yanlış yazıldıysa gri beyaz dünya logosu çıkar. Dikkatli inceleyip düzenleyin kodlarınızı. imla hatası var demektir.

Kolay Gelsin .

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store