Angular ve Sosyal Medya İkonları

Angularda Sosyal Medya İkonları ve Url Bağlantısı Kullanımı

Ben çalışırken visual studio code kullanıyorum ve kullanışlı buluyorum. Angular material ve bootstrap eklentilerini yükledikten sonra ikonlarınızı yeni keşfettiğim bir siteden kolayca seçebilirsiniz. https://icons8.com/ buradan search icons ile gereken ikonu arayın. Mesela instagram için ikon arıyoruz. Search dedikten sonra solda açılan sekmeden material seçiyoruz. (angular material için güzel duruyor.) hoşunuza giden sekmeye tıklayın. Embed Html buttonuna basınca html eklentisi için bir satırlık bölüm geliyor.

<img src=”https://img.icons8.com/metro/26/000000/instagram-new.png"/>

Bunu html sayfanıza eklerseniz ilgili logo sayfanızda görüntülenir. Bu arada kaç px olduğunu da seçebilir yada sayfanızda değiştirebilirsiniz. 26 değil de 30 yapın mesela size kalmış. Burada bitmedi tıklayınca istediğiniz sekme açılsın diye url yapıştıralım.

<a href=”https://www.instagram.com">

<img src=”https://img.icons8.com/material/30/000000/instagram-new--v1.png"/>

</a>

İşlem tamam. Kolay gelsin.

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store